XXII Capítol General
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Cloenda del XXII Capítol General

20/07/2022 | En ruta | 0 comments

Les 32 Germanes Capitulars que han participat al Capítol.

Després d’un temps de treball capitular, conclou el XXII Capítol General de l’IRSJG. 

El dia 19 de juliol de 2022, després d’haver aprovat el Document Capitular i havent obtingut el consentiment de les Germanes Capitulars, Me. Rosa Masferrer, Superiora General, dona per finalitzat el XXII Capítol General.

L’endemà, totes les Capitulars tornen a les seves respectives comunitats.   

Ara s’obre una nova etapa a l’Institut amb nous reptes per a tots/es i cadascun/a dels que formem aquesta gran família.

0 Comments