XXII Capítol General
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Coneix les Germanes Capitulars (XXVI)

24/06/2022 | En primera persona | 0 comments

País d’origen

Rwanda

Comunitat on resideixes

Comunitat Beata Madre Fidela, Kigali-Rwanda

Anys de professió

21

És la primera vegada que participes en un Capítol General, o ja ho havies fet amb anterioritat?
Explica’ns la teva experiència

Hi participo per segona vegada. Va ser una bona experiència

Com et sents i quines són les teves expectatives respecte al XXII Capítol General?

Em sento feliç de participar en aquest Capítol i col·laborar pel bé de l’Institut

Volem conèixer-te millor, explica’ns alguna cosa sobre tu: Com et definiries, o què voldries compartir amb tots nosaltres?

Em sento contenta de la meva vocació com a Religiosa de Sant Josep de Girona.

Altres comentaris

Que Déu ens ajudi a servir i vetllar com la nostra Mare Maria Gay.

0 Comments