XXII Capítol General
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Continuïtat i renovació de la missió compartida en un entorn canviant i incert

06/07/2022 | En ruta | 0 comments

El dilluns, dia 4 de juliol, al matí, el Sr. Lluís Viguera, Director General Corporatiu de l’IRSJG i membre de la Junta Delegada del Govern General, ens ha presentat de forma clara i àgil, algunes consideracions sobre la realitat i situació actual en la qual ens trobem i que, sens dubte, influiran en el futur immediat dels Centres de l’Institut.

A tall de síntesi:

• La INCERTESA és l’única certesa, per molt de temps. Hem d’acceptar-la, i adaptar-nos a gestionar en un nou entorn més incert, sense que això ens paralitzi.

• La gestió del RISC és clau.

• Tenim REPTES externs importants. Patirem sacsejades de l’entorn.

• Els enfrontarem amb accions estratègiques.

• Si volem embarcar-nos en aquest viatge amb millors garanties, ens hem de REFORÇAR de millors condicions per resistir-lo adequadament.

• El reforç més important és preservar la “unitat en pluralitat” de tots i cadascun dels qui estem cridats a portar endavant la Missió Compartida.

0 Comments