XXII Capítol General
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Elecció de la Superiora General

11/07/2022 | En ruta | 0 comments


L’11 de juliol de 2022, durant el XXII Capítol General de les Religioses de Sant Josep de Girona, l’Assemblea de 32 Germanes Capitulars, reunida a la Sala Capitular, ha elegit la Gna. Rosa Masferrer Felip com a Superiora General de l’Institut per al període 2022 – 2028.

L’elecció es produeix sis anys després que es nomenés l’anterior Govern el 2016, també a Solius (Girona).

En absolut silenci, les 32 Germanes Capitulars han dipositat a l’urna el seu vot per elegir la Superiora General. Després de l’escrutini queda elegida la Gna. Rosa Masferrer Felip. Tot seguit, totes les Germanes presents a la Sala, les Germanes de la Comunitat i col·laboradors de la Casa Santa Elena, van felicitar la recent elegida Superiora General.

0 Comments