XXII Capítol General
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

És urgent desenvolupar i potenciar la missió compartida

08/07/2022 | En ruta | 0 comments

El dia 5 de juliol, dediquem la jornada a la il·luminació sobre MISSIÓ COMPARTIDA. Per això comptem amb la presència de Rafael Matas Roselló, Germà de La Salle. Actualment és membre del Consell per a les Famílies Carismàtiques de les Congregacions religioses.

El Gma. Rafael, ens recorda que estem en un moment històric en què és urgent desenvolupar i potenciar la missió compartida i ens convida a respondre creativament amb els qui tenim i som. Avui, igual que en els temps de la nostra fundació, és urgent “Servir i Vetllar”.

La missió compartida o neix del contagi personal i comunitari o es queda en bons desitjos que mai arriben a satisfer-nos.

Com es pot impulsar la nostra missió compartida?

Algunes pistes, suggeriments, accions:

• Formació: Assegurar plans de formació en identitat carismàtica per a totes les persones implicades en la missió.
• Claredat: Tractar explícitament el tema de la importància i necessitat de la missió compartida.
• Presa de decisions: Crear estructures de participació real dels laics en les decisions sobre la missió.
• Cultura de trobada: Propiciar trobades entre Germanes (i comunitats de Germanes) i seglars compromesos en la missió. Crear espais i temps on compartir.
• Espiritualitat: Difondre la nostra espiritualitat entre tota la nostra Família carismàtica.
• Acompanyament: Garantir l’ acompanyament personal i de comunitats per desenvolupar la missió compartida.
• Formació inicial i permanent de les Germanes: Treballar explícitament el tema de la missió compartida amb les Germanes en formació inicial i “mimar-lo” en la formació permanent.

0 Comments