XXII Capítol General
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Pastoral juvenil: un repte que ens interroga
Obre el teu cor, escolta, mira i acull!

10/07/2022 | En ruta | 0 comments


La Pastoral Juvenil pretén servir als joves a través de processos de formació i acompanyament amb la finalitat de propiciar una trobada personal d’ells amb Jesús i des d’aquí, ajudar-los a descobrir la seva vocació.

Al matí del dia 7 de juliol ha estat a càrrec de Koldo Gutiérrez Cuesta, sacerdot salesià, que s’ha dedicat i es dedica a la Pastoral Juvenil. Ens ha parlat a les Germanes Capitulars sobre aquest tema tan prioritari.

Algunes idees claus a tenir en compte:
• Els joves no són els nostres destinataris, sinó que són els nostres interlocutors.
• Crida al discerniment: Déu està actuant en la història del món, en els esdeveniments de la vida, en les persones que trobo i que em parlen.
• Importància de l’ acompanyament pastoral: hospitalitat, pedagogia i despertar el desig de la fe.
• Una pastoral relacional
• Una Pastoral Juvenil vocacional basada en l’antropologia del do: la vocació és un regal i haig de descobrir l’empremta de Déu en mi, tocar-lo, assentar-se en aquest do.
• Contingut de la Pastoral basada en l’espiritualitat.
• Propostes: despertar somnis, viure i experimentar, amistat i amor el Senyor, créixer i madurar, viure la fraternitat, comprometre’s i ser missioners valents.
• Una Pastoral Juvenil que cuida els agents de pastoral (mediacions).
• La Pastoral és l’expressió del que som i aquí, entra de ple el carisma.

Durant la tarda, Jaume Castro i Xavier Vidal, que pertanyen a la comunitat de Sant ́Egidio ens van donar a conèixer el Projecte DREAM, programa d’erradicació de la SIDA al món. La seva col·laboració amb aquest programa a l’Institut, és molt important, donat que tenim un centre DREAM a Cameroun.

0 Comments