Els dies 17 i 18, Solius ha obert les seves portes a Me. M. Carmen García, Superiora General, i als membres del seu Govern.

read more